ساخت سامانه پوشش دهی غشاء های پالادیومی جهت خالص سازی گاز هیدروژن در کشور

در بازدیدی که کارشناسان دفتر هیدروژن و پیل سوختی سازمان انرژی‌های نو ایران از روند پیشرفت پروژه‌های "طراحی و ساخت نمونه سیستم تولید و فرآورش سوخت خودگرمازا برای استفاده در پیل سوختی" و "طراحی و ساخت ماژول غشایی تخلیص هیدروژن" داشتند، مشخص گردید پژوهشگران مرکز تحقیقات مواد نانوساختار و مرکز تحقیقات کاتالیست دانشگاه صنعتی سهند تبریز در راستای اجرای این دو پروژه، برای اولین بار در کشور اقدام به طراحی و

ساخت سامانه پوشش دهی غشاهای کامپوزیتی پالادیومی به روش ELP بر روی پایه­های نانوساختار با طرح لوله­ای نمودند. این اقدام، گامی مهم در توسعه فناوری تأمین هیدروژن مورد نیاز با خلوص بالا برای پیل‌های سوختی پلیمری محسوب می‌گردد. در بازدیدی که کارشناسان دفتر هیدروژن و پیل سوختی سازمان انرژی‌های نو ایران از روند پیشرفت پروژه‌های "طراحی و ساخت نمونه سیستم تولید و فرآورش سوخت خودگرمازا برای استفاده در پیل سوختی" و "طراحی و ساخت ماژول غشایی تخلیص هیدروژن" داشتند، مشخص گردید پژوهشگران مرکز تحقیقات مواد نانوساختار و مرکز تحقیقات کاتالیست دانشگاه صنعتی سهند تبریز در راستای اجرای این دو پروژه، برای اولین بار در کشور اقدام به طراحی و ساخت سامانه پوشش دهی غشاهای کامپوزیتی پالادیومی به روش ELP بر روی پایه­های نانوساختار با طرح لوله­ ای نمودند. این اقدام، گامی مهم در توسعه فناوری تأمین هیدروژن مورد نیاز با خلوص بالا برای پیل‌های سوختی پلیمری محسوب می‌گردد.

elp