دانشجویان کارشناسی ارشد

ورودی های کارشناسی ارشد سال: ۱۳۹۸
   
   
ورودی های کارشناسی ارشد سال: ۱۳۹۷                

    مهدی نوری

 •  در حال تحصیل
 •    عنوان پروژه:
 • ایمیل:
 

    فاطمه جلالی

 •  فارغ التحصیل
 •   عنوان پروژه:
 • ایمیل:
 

    مینا فرد طلوع

 •  فارغ التحصیل
 •   عنوان پروژه:
 • ایمیل:
 

   محمود محرمی

 •  فارغ التحصیل
 •   عنوان پروژه:
 • ایمیل:
 

   مسعود ملکی

 •  در حال تحصیل
 •   عنوان پروژه:
 • ایمیل:
 

    فرهاد غزالی

 •  فارغ التحصیل
 •   عنوان پروژه:
 • ایمیل: 
 

     ایرج جنگی

 •  فارغ التحصیل
 •   عنوان پروژه:سنتز غشای زئولیتی MFIمزومتخلخل برای حذف یون فلزات سنگین از آب
 • ایمیل: irajjangi@yahoo.com
 

 

 
ورودی‌های کارشناسی‌ارشد سال: ۱۳۹۱    
     حامد اذانی (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 

 • عنوان پروژه: ارزیابی عملکرد غشاهای زئولیتی نانوساختار MFI در جداسازی ایزومرهای زایلن
 • ایمیل: h_azani@sut.ac.ir
88-512
     پدرام حاجی‌زاده پروین (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 • عنوان پروژه: بررسی تأثیر گازهای سنتزی بر عبوردهی هیدروژن از غشاهای کامپوزیتی نانوساختار پالادیومی
 • ایمیل: p_hajizadeh@sut.ac.ir
88-512

   سعید خان‌محمدی (فارغ التحصیل)

 

 • عنوان پروژه: ساخت غشاهای کامپوزیتی لایه نازک آلیاژ PEBA روی پایه‌های نانوساختار پلیمری
 • ایمیل: s_khanmohammadi@sut.ac.ir
خان محمدی
    خدیجه صفایی (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 

 • عنوان پروژه: سنتز نانوذرات طلا روی نانولوله‌های کربنی چندجداره عامل‌دار شده
 • ایمیل: khadijeh.safaee1367@gmail.com
صفایی
   بهرام عباس‌زاده (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 

 • عنوان پروژه: ساخت و ارزیابی غشاهای زئولیتی نانوساختار برای جداسازی هلیوم از متان
 • ایمیل: b_abbaszadeh@sut.ac.ir
88-512
    احمد قلی‌زاده آثانی (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 • عنوان پروژه: سنتز و تعیین مشخصات غشاهای نانوساختار سیلیکایی دوپه شده با پالادیوم برای جداسازی هیدروژن
 • ایمیل: ah_gholizadeh@sut.ac.ir
قلیزاده
    فرشته مؤمنی (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 

 • عنوان پروژه: ساخت و ارزیابی کارآیی غشای زئولیتی DD3R در جداسازی نیتروژن از متان
 • ایمیل: f_momeni@sut.ac.ir
88-512
ورودی‌های کارشناسی‌ارشد سال: ۱۳۹۲
   سارا سهرابی (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 • عنوان پروژه:بررسی پدیده ی گرفتگی بیولوژیکی در فرآیندهای میکرو و نانوفیلتراسیون آب پنیر برای جداسازی پروتئین های ارزشمند آن
 • ایمیل: s_sohrabi@sut.ac.ir
88-512

    سمیرا مطلب پور(فارغ التحصیل)

 • عنوان پروژه:سنتز نانوکاتالیست Pt/SZ و ارزیابی کارایی آن در ایزومریزاسیون زایلن
 • ایمیل:
88-512

    رضا قلندرزاده (فارغ التحصیل)

 • عنوان پروژه: ارزیابی عملکرد غشاهای لایه نازک PEBA بر روی پایه های نانوساختار پلیمری در شرایط عملیاتی مختلف و تحلیل نتایج بر اساس مدل مقاومت های سری
 • ایمیل: reza.ghalandarzadeh@gmail.com
reza ghalandarzadeh

    سمیرا قیطاسی (فارغ التحصیل)

 • عنوان پروژه:ساخت و ارزیابی تراوایی فیلم های PEBA با نواحی بلوری نانومتری و آلیاژهای آن برای گازهای اسیدی
 • ایمیل:s.gheytasi4@gmail.com 
قیطاسی
   مسعود گوهرگرانبها (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 • عنوان پروژه: سنتز غشای زئولیتی DD3R بر روی پایه سرامیکی نانوساختار و بهبود عملکرد در جداسازی نیتروژن از متان
 • ایمیل:
88-512
    زینب محمدی (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 • عنوان پروژه: ساخت و ارزیابی کارایی غشای سیلیکایی دوپه شده با کبالت جهت جداسازی هلیوم از متان
 • ایمیل:
88-512
   ابوالحسن نوروزی (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 • عنوان پروژه: بررسی عوامل موثر در مرحله ی فعالسازی با استفاده از زیرلایه ی آلکوکسیدی حاوی نانوذرات پالادیوم به منظور ساخت غشای کامپوزیتی پالادیومی چگال جهت استفاده در خالص سازی هیدروژن
 • ایمیل:
88-512
ورودی‌های کارشناسی‌ارشد سال: ۱۳۹۳
    پریسا ایرجی (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 • عنوان سمینار: بررسی تاثیر  سرعت جریان عرضی و جریان معکوس در  جداسازی و تخلیص  پروتئین های آب پنیر با فرآیندهای میکرو، اولترا و نانو فیلتراسیون
 • ایمیل:p_iraji@sut.ac.ir
88-512

       محمدرضا حیاتی (فارغ التحصیل)

 • عنوان سمینار: مطالعه ی بر روی روش های تولید اکسیژن در راکتورهای غشایی پروسکایتی
 • ایمیل :

man

    زینب دارابی (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 • عنوآن پروژه: ساخت غشای آلیاژی پالادیوم-نقره بر روی پایه‌ی سرامیکی نانوساختار با استفاده از روش فعالسازی سل-ژل برای خالص سازی هیدروژن
 • ایمیل : z_darabi@sut.ac.ir
88-512
    سجاد درویشی گیلان (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 • عنوان پروژه: سنتز غشای هیدروکسی سودالیت بر روی پایه های نانوساختار اصلاح شده و ارزیابی عملکرد آن در آبگیری از اتیلن گلیکول
 • ایمیل :sa_darvishi@sut.ac.ir
UserPicture.asp
   مجید طالبیان گوری (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 

 • عنوان سمینار: بررسی پارامترهای موثر در جهت گیری بلورهای زئولیت در غشاهای زئولیتی نوع MFI
 • ایمیل :
Capture9

    صبا فروتن (فارغ التحصیل)

 • عنوان پروژه: ذخیره سازی کربن دی اکسید از گازهای دودکش با استفاده از فرآیند ترکیبی غشا – سردسازی
 • ایمیل:
88-512
    سید محسن مقیمی (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 • عنوان پروژه:  بهبود عملکرد غشاهای نانوساختار زئولیتی DD3R با حذف نواقص لایه های نانومتری
 • ایمیل : sm_moghimi@sut.ac.ir mohsen_moghimi70@yahoo.com
1
    معصومه مومنی (فارغ التحصیل)

 

 

 

 

 

 

 • عنوان پروژه: اثر اندازه حفرات و اصلاح سطح پایه بر روی عملکرد غشاهای کامپوزیتی نانوساختار PEBA
 • ایمیل : ma_momeni@sut.ac.ir
88-512

 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه و سال فارغ التحصیلی

امیر

رزمجوچهارمحالی          

 مدل سازی وشبیه سازی فرایند های جداسازی گازها با استفاده از غشاهای نانومتری(سرامیکی)لوله ای, ۱۳۸۵

یاسر اکبر زاده ندافی

بررسی علل بروز عیب کربنی در قطعات ریخته چدنی به روش لاست فوم وارائه راه حل, ۱۳۸۵
رضا رفیعی

ساخت رزین های AN-DVB و ارزیابی کارایی آنها در جذب ترکیبات اورانیوم از محلول های اولیه, ۱۳۸۵

افشین اجلالی کاربرد روش تاگوچی در پیش بینی خواص بتن سبکدانه سازه ای ساخته شده از سبکدانه پومیس اسکندان و مقایسه نتایج حاصله با نتایج حاصل از روش انجام تمامی آزمایشات, ۱۳۸۵
حسین کریمیان رفتار رئولوژیکی و پایداری استاتیکی تعلیقی‌های دو جزئی نانومتری مورد استفاده در ساخت لایه‌های رویی غشاهای نانوکامپوزیتی, ۱۳۸۵
مهین داداش زاده خیاط بررسی امکان تغییر روش اصلاح مونتموریلوینت مورد استفاده در نانو کامپوزیت ها, ۱۳۸۶
مریم  طهماسب پور بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر خصوصیات پودرهای سرامیکی نانومتری اکسید فلزی تهیه شده به روش ژل پلی‌اکریل‌آمید, ۱۳۸۶
رضا کریمی سنتز زئولیت ZSM-5 به منظور استفاده در ساخت غشاهای کامپوزیتی – زئولیتی, ۱۳۸۶
پژمان احمدیان نمینی ساخت و تعیین مشخصات غشاهای نانوکامپوزیتی پالادیم برای جداسازی و خالص سازی هیدروژن, ۱۳۸۶
مجید پیروی ساخت غشاهای هیبریدی کوپلیمر پلی‌آمید – پلی‌اتر روی پایه‌های نانوساختار سرامیکی برای استفاده در شیرین سازی گاز, ۱۳۸۷
الهام جنت دوست اصلاح سطح غشاهای سرامیکی نانوکامپوزیتی با استفاده از مواد پلیمری پایه سیلیکونی, ۱۳۸۷
عباس والی سنتز نانولوله های TiO2 به روش هیدروترمال, ۱۳۸۷
شهرام محمدپور تهیه و بررسی خواص پوشش های ضدخراش از جنس نانوکامپوزیت های رس/پلیمر آکریلاتی بر روی صفحات PMMA, ۱۳۹۰
معصومه اخفش اردستانی ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای هیبریدی کوپلیمر پلی آمید- پلی اتر روی پایه های نانوساختار سرامیکی در شیرین سازی گاز, ۱۳۸۸
محمد امین مرادی ساخت نانوکامپوزیت پلی پروپیلن – الماسواره ( آدامنتان ) و شبیه‌سازی ریزساختار آن با روش دینامیک مولکولی, ۱۳۸۸
مهدی ملکی کاکلر طراحی و ساخت مدول های چندلوله ای غشاهای نانومتری سرامیکی مورد استفاده در جداسازی گازها, ۱۳۸۸
عباس آقائی نژاد میبدی مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای جداسازی چندمرحله ای گازها با استفاده از غشاهای نانومتری سرامیکی, ۱۳۸۸
احسان پی پل زاده بررسی اثر پارامترهای کلیدی روی سنتز ذرات نانومتری اکسید تیتانیوم و پوشش دهی آن توسط نقره با روش شیمیایی تر, ۱۳۸۸
ندا کلانتری سنتز غشاهای نانوساختار سودالیتی و بررسی عملکرد آنها در جداسازی هیدروژن از مخلوط هیدروکربن‌ها, ۱۳۸۸
اکرم کاظم زاده سنتز غشاهای زئولیتی نانوساختار MFI برای جداسازی هیدروکربن ها, ۱۳۸۸
رقیه حیدری آذر تهیه وبررسی خواص کامپوزیت های بر پایه رزین اپوکسی تقویت شده با نانو خاک های رس آلی, ۱۳۸۸
محمد مهدی کامران نژاد بررسی خواص فیزیکی ومکانیکی نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن دی اکسید تیتانیوم, ۱۳۸۸

مسعود

درخشانی فتمه سری

بررسی خواص فیزیکی ومکانیکی نانو کامپوزیت های پلی وینیل کلراید دی اکسید تیتانیوم, ۱۳۸۸
سید مجتبی موسوی نژاد  ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای هیبریدی کوپلیمر پلی‌آمید – پلی‌اتر بر روی پایه‌های سرامیکی نانوکامپوزیتی آلومینا – سیلیکا در جداسازی گازهای اسیدی از متان, ۱۳۸۹
زینت بلباسی بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر عملکرد غشاهای زئولیتی نانوساختار MFI سنتز شده به روش هیدروترمال در جداسازی هیدروکربن‌های خطی و غیرخطی, ۱۳۸۹
مصطفی یدالهی بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر عملکرد غشاهای زئولیتی نانوساختار هیدروکسی سودالیت سنتز شده به روش هیدروترمال در خالص‌سازی هیدروژن, ۱۳۸۹
سید روح الله پیش قدم بهبود ساختار غشاهای هیبریدی چند لایه کوپلیمر PEBA روی پایه های نانوکامپوزیتی سرامیکی در شیرین سازی گاز, ۱۳۸۹ 
آزاده سادات میرعابدینی بررسی خواص مکانیکی و فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت های TiO2- SiO2 بر پایه اکریلیک و اکریلیک سیلیکونه شده, ۱۳۸۹
آناهیتا توکلی ارزیابی کارایی میکروفیلتراسیون غشایی در شفاف سازی ماء الشعیر به کمک غشاهای پلیمری و بررسی پارامترهای کلیدی, ۱۳۸۹ 
امیر انفرادی کرنکان

سنتز زئولیت نانو ساختار نوع A وبررسی اثر تبادل یونی روی ساختار آن برای استفاده در غشای زئولیتی, ۱۳۸۹

زهرا کنعانی

 ساخت غشای زمینه مختلط برپایه ی  PDMS و ارزیابی کارایی آن برای جداسازی گازهای اسیدی از گاز طبیعی, ۱۳۸۹

طیبه محمدلو

ساخت وارزیابی کارایی غشاهای سرامیکی نانو در عبوردهی پروتئین های α-la و ß-lg آب پنیر, ۱۳۸۹

مهدی شاه رضایی  بررسی تاثیر پارامترهای موثر در مشخصات نانو لوله های دی اکسید تیتانیم سنتز شده به روش هیدروترمال وارزیابی خواص فتوکاتالیستی آنها, ۱۳۸۹
امین حسن زاده

تهیه وبررسی خواص فیزیکی مکانیکی و رئولژیکی نانو کامپوزیت های پی وی سی /نانوذرات دی اکسید تیتانیم باپوشش کربنی, ۱۳۸۹

یاسر بیات بهینه‌سازی شرایط ساخت غشاهای هیبریدی PEBA بر روی پایه‌های نانوکامپوزیتی سرامیکی برای حذف سولفید هیدروژن, ۱۳۹۰
البرز رحیمی حاجی آبادی سنتز کوپلیمر پلی اتر – بلاک – پلی‌آمید و تعیین مشخصات ساختاری آن, ۱۳۹۰
نگار قمرزاد شیشوان مدل‌سازی و شبیه‌سازی عملکرد غشاهای نانوساختار سرامیکی در جداسازی CO2 از جریان‌های گازی به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD), 1390
سعید اکبری پیش بینی خواص نانو کامپوزیت‌های پلی پروپیلن – مشتقات آدامنتان با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی, ۱۳۹۰
نازنین چرچی اقدم ساخت غشای زئولیتی نانوساختار MFI  و نانوکاتالیست Pt/ZSM-5  برای استفاده در راکتور ایزومریزاسیون غشایی, ۱۳۹۰ 
زهرا هوشیار

ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای نانوساختار زئولیتی NaA بر روی پایه های لوله ای آلومینایی برای آبگیری از ترکیبات آلی, ۱۳۹۰

مهدی پلوئی ساخت سیستم های نگهدارنده متخلخل غشاهای سرامیکی نانو کامپوزیتی باروش توسعه یافته تا لبریزی ژل وحذف کنترل شده حامل پلیمری, ۱۳۹۰
رضا مهدیزاده بررسی خواص فیزیکی ومکانیکی وتخریب فتوشیمیایی نانوکامپوزیت PET-TiO2
محبوبه اجتماعی ساخت غشا زئولیتی نانوساختار  ZSM-5 و نانوکاتالیست Pt/SZ برای استفاده در راکتور ایزومریزاسیون غشایی, ۱۳۹۰
وحید خبری آمیزه کاری لاستیک مستعمل و لاستیک استایرن بوتادین با رزین های پلی استر و اپوکسی و نانورس جهت تهیه قطعات ضربه پذیر, ۱۳۹۰
پروانه سخندانی بررسی اثر تخریب فوتوشیمیایی بر خواص فیزیکی و مکانیکی  UPVC حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم دارای پوشش کربنی, ۱۳۹۰
الهام قلابرودی بشرزاد بررسی اثر پارامترهای فرآیندی بر عملکرد غشاهای نانوساختار زئولیتی MFI سنتز شده در جداسازی استن از آب در فرآیند تراوش تبخیری, ۱۳۹۰ 
آسیه جباری گرگری سنتز و تعیین مشخصات غشای سیلیکایی نانوساختار به روش سل‌ژل جهت خالص‌سازی هیدروژن, ۱۳۹۱
فرناز آسا سنتز و تعیین مشخصات غشای سیلیکایی نانوساختار به روش سل‌ژل قالب‌دار جهت جداسازی دی‌اکسید‌کربن از جریان‌های گازی, ۱۳۹۱
محمد جواد واعظی مدل سازی و ارزیابی کارایی غشاهای زئولیتی نانوساختار سودالیتی ساخته شده در راکتور غشایی هیدروژن زدایی از اتیل بنزن, ۱۳۹۱
پیمان خواجوی ساخت لایه‌های نانوساختار کاتالیستی Pt/Sz  بر روی پایه‌های آلومینایی اصلاح شده, ۱۳۹۱

سیده رضیه

حسینی سنگ چی

سنتز نانولوله های  TiO2به روش اکسیداسیون آندی به منظور کاربرد در سلول های خورشیدی رنگدانه ای نانوساختار, ۱۳۹۱

شادی

غائبی مهماندوست علیا

تعیین سینتیک تخریب(نوری) قطعات نانوکامپوزیتی  PVC با حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم, ۱۳۹۱ 

 

رزا گل بندی برسی پدیده گرفتگی در بکارگیری غشاهای سرامیکی نانو ساختار در جداسازی چربی وپروتئین های ارزشمند از آب پنیر, ۱۳۹۱
سید مازیار ولی نیا بررسی اثر پارامترهای فرآیندی بر عملکرد غشاهای نانوساختار زئولیتی در جداسازی اتیلن گلیکول از آب در فرآیند تراوش تبخیری, ۱۳۹۲
پریسا سلیمی مدل‌سازی و شبیه‌سازی سینتیک واکنش ایزومریزاسیون نرمال پنتان و جداسازی ایزومرهای پنتان در راکتور غشایی کاتالیستی, ۱۳۹۲
امیر رضا ختائی بهبود روش لایه گذاری ELP در ساخت غشاهای کامپوزیتی پالادیومی با استفاده از فرآیند سل‌ژل در مرحله فعال سازی با نانوذرات پالادیوم, ۱۳۹۲
رقیه طهماسب پور بررسی اثر پارامترهای کلیدی در فرآیند رشد نانولوله های دی اکسید تیتانیوم خودمنظم شونده به روش اکسیداسیون آندی و مدل سازی نتایج حاصل شده, ۱۳۹۲
زهرا کوزه گر بهبود روش  ELP با استفاده از زیرلایه های پلیمری با حضور نانوذرات پالادیومی به منظور ساخت غشای کامپوزیتی پالادیومی چگال, ۱۳۹۲
رضا نوروزی سنتز نانوکاتالیست اکسید آهن با تقویت کننده های پتاسیم،منگنز و سریم و ارزیابی عملکرد آن در واکنش هیدروژن زدایی اتیل بنزن, ۱۳۹۲
فرهاد شیر علیزاده شبیه سازی عددی فرایندهای جداسازی گازها در غشای لوله ای, ۱۳۹۲
علی قائدنیان جهرمی

PEBAساخت وارزیابی کارایی لایه های نازک غشایی  روی پایه های نانو متخلخل, ۱۳۹۲

سپیده شیخ رضازاده  نیکو مدل سازی وشبیه سازی فرایند ریفرمینگ متانول با بخار آب در راکتور غشایی, ۱۳۹۲
زهرا سیار

مدل سازی وشبیه سازی فرایند تشکیل لایه های نانوساختار TiO2به روش اسپری سرد برای تهیه ی سطوح خود تمیزشونده و ارزیابی نتایج آن با داده های تجربی, ۱۳۹۲

حیدرحبیبی مارکانی   سنتز کوپلیمر قطعه ای پلی اتر – پلی آمید وبررسی رفتار تشکیل فیلم روی پایه های نانو متخلخل, ۱۳۹۲ 
شبنم عمرانی سنتز نانو کاتالیست Pt/HMOR و ارزیابی آن در واکنش ایزومریزاسیون نرمال پنتان, ۱۳۹۲ 
علی راشد ساخت و شبیه‌سازی ذره سرامیک الاستومر چندلایه در برابر پرتابه بالستیک در سرعت‌های بالا, ۱۳۹۳
 
داوود طهماسب    مطالعه عددی جداسازی دی اکسید کربن موجود در محصولات ریفرمینگ بااستفاده از فراینهای غشایی جهت جذب وذخیره سازی دی اکسید کربن, ۱۳۹۳